Logotyp på utskrifter

INSTÄLLT Från projekt till förändring

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 så ställs spridningskonferensen den 1 oktober 2020 in.

 

Nuvarande programperiod (2014-2020) går mot sitt slut och vi bjuder därför in till en spridningskonferens för att berätta om socialfondsprojekt som bedrivits i Norra Mellansverige.

Vilka lärdomar kan vi dra av genomförda insatser?
Vad behöver göras för att få till varaktig förändring som gynnar den inkluderade tillväxten?

 

Vi bjuder in beslutsfattare och projektorganisatörer i offentlig, privat och ideell sektor i Norra Mellansverige till en heldag om hur man går från projekt till förändring av strukturer.

 

Ett pågående projekt berättar om hur de arbetar med att åstadkomma bestående förändring. Jan Edling pratar om vilka förändringar som behövs på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Peter Johansson pratar om vad som krävs för att ett projekt ska leda till bestående förändring. Sedan följer workshops för beslutsfattare respektive projektorganisatörer kring frågan ”Vad behöver man för att gå från projekt till förändring”.