Logotyp på utskrifter

Öppet offentligt samråd om Sysselsättningsinitiativet och Europeiska socialfonden.

EU-kommissionen utvärderar stödet till ungdomar genom Sysselsättningsinitiativet och Europeiska socialfonden. Alla medborgare och organisationer bjuds in att bidra i detta samråd.

Deltagande önskas särskilt från:

Ungdomar, och särskilt ungdomar som varken arbetar, studerar eller är i annan sysselsättning

Organisationer inblandade i utarbetandet, utlysandet och finansierandet av insatser inom Europeiska socialfondens och Sysselsättningsinitiativets operativa program, som medlemsstater och myndigheter

Organisationer inblandade i insatser inom Europeiska socialfondens och Sysselsättningsinitiativets operativa program, som stödmottagare eller projektpartners, offentliga aktörer eller ideella organisationer

Andra organisationer som representerar eller arbetar med ungdomar, eller är involverade i arbete med arbetsmarknadsfrågor på lokal nivå, nationell nivå eller EU-nivå.

Samrådet är öppet mellan 190524-190816.

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_en