Logotyp på utskrifter

Nationell handlingsplan

Socialfondsprogrammet ska genomföras i projekt på nationell, regional och lokal nivå. För att använda Socialfondens nationella fondmedel effektivt ska satsningar göras med utgångspunkt i handlingsplanerna nedan. De är styrande dokument med prioriteringar.

 

Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Nationella medel. (Pdf öppnas i nytt fönster)

 

Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Nationella medel, Programområde 3. (Pdf öppnas i nytt fönster)