Logotyp på utskrifter

Utsedda Ledamöter

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

 

Ordförande

Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen

 

Kommuner och landsting

Sara Nylund, Region Västernorrland, vice ordförande

Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen

Bo Svensson, Östersunds kommun

Eva Hellstrand, Åre kommun

Jan-Olof Andersson, Region Jämtland Härjedalen

Bo Danielsson, Region Jämtland Härjedalen

Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun

Anna-Belle Strömberg, Örnsköldsviks kommun

Christina Lindberg, Härnösands kommun

Jonny Lundin, Region Västernorrland

Bertil Kjellberg, Region Västernorrland

 

Länsstyrelser

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrlands län

Annica Westerlund, Länsstyrelsen Jämtlands län

 

Arbetsförmedling/Försäkringskassan

Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingen

Annika Källgård, Försäkringskassan

 

Universitet

Håkan Wiklund, Mittuniversitetet

 

Intresseorganisationer och föreningar

Louice Öhnstedt, Coompanion Jämtlands län

 

Sametinget

Carola Fjällström, Sametinget

Anders Kråik, Sametinget

 

Arbetsmarknadens parter

Conny Hansson, LO

Vakant, SACO

Maj-Lis Persson, TCO

Vakant, SKR

 

Näringsliv

Oliver Dogo, Handelskammaren

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson
E-post: maria.jonasson@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 67

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson

Telefon:
063-14 65 67

E-post:
maria.jonasson@regionjh.se