Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar. Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

 

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

 

Strukturfondspartnerskapen kommer att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

 

Kontaktperson för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson
E-post: maria.jonasson@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 67