Logotyp på utskrifter

Regional plan för Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional plan som utgår från regionens förutsättningar. Den regionala planen ligger till grund för den verksamhet som ESF-rådet genomför regionalt.

Beslut om godkännande av den regionala planen togs av Socialfondens övervakningskommitté den 29 januari 201. Planen reviderades 21 juni 2017.

Regional plan för Socialfonden i Mellersta Norrland (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

 

Handlingsplanen tar avstamp ur förslaget till nytt Socialfondsprogram 2014-2020, regionernas regionala handlingsplaner samt den socioekonomiska analys som gjorts av region Mellersta Norrland.

Analys av Mellersta Norrland. (.pdf) Öppnas i nytt fönster